Βουλευτικές Εκλογές: Χρήσιμες οδηγίες

1. Ποιοι ψηφίζουν σε αυτές τις εκλογές

Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2006), είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος αυτού (στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε ορισμένα εγκλήματα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση).

2. Πότε ψηφίζουμε

Στην Ελλάδα, η ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 21 Μαϊου 2023 και θα διαρκέσει από τις 07.00 το πρωί μέχρι τις 07.00 το βράδυ.

Στο Εξωτερικό, θα γίνει μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 20 Μαϊου 2023.

3. Πού ψηφίζουμε

Οι εκλογείς χρειάζεται να επιβεβαιώσουν ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ τις εκλογές πού ψηφίζουν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έγκαιρος έλεγχος στην παραπάνω ιστοσελίδα χρειάζεται ιδιαίτερα από όσους έχουν κάνει παλαιότερα, σε οποιοδήποτε χρόνο, αίτηση μεταδημότευσης (π.χ. εκλογική) ή εγγραφής/διαγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Επιπλέον, κάθε Δήμος, το αργότερο 3 ημέρες πριν τις εκλογές (δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 17 Μαΐου) δημοσιεύει – αναρτά αναλυτικά το πρόγραμμα ψηφοφορίας, με βάση το οποίο κάθε εκλογέας μπορεί να δει σε ποιο ακριβώς εκλογικό τμήμα ψηφίζει. (Δες εδώ τα εκλογικά τμήματα που δημιουργήθηκαν στο Νομό Λευκάδας).

4. Ειδικά για τους ετεροδημότες

Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών μέχρι τις 28 Φλεβάρη 2023, θα ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους (και OXI στον δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι). Όσοι ΔΕΝ πρόλαβαν την παραπάνω προθεσμία, ΔΕΝ θα μπορούν να ψηφίσουν ως Ετεροδημότες στις εκλογές του Μαΐου, αλλά στο Δήμο όπου είναι η βασική εγγραφή τους.

Χρειάζεται φυσικά επιβεβαίωση του τόπου όπου ψηφίζουν από όλους τους ετεροδημότες στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Πώς ψηφίζουμε

Οι εκλογείς πρέπει να έχουν μαζί τους την ελληνική αστυνομική τους ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο, έστω κι αν έχει λήξει ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Και «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

5α. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των ΑΜΕΑ και σωματικά ανήμπορων εκλογέων

Με νέα διάταξη στον εκλογικό νόμο (παρ. 3Α του άρθρου 83 του ΠΔ 26/2012), σε αυτές τις εκλογές για πρώτη φορά ισχύει πως:

Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας (που δεν είναι ισόγειο) προβλέπεται η δημιουργία ειδικού χώρου υποδοχής, προσβάσιμου σε ΑΜΕΑ, με την ευθύνη του αντίστοιχου Δήμου και υπαλλήλων του. Ο χώρος θα διαθέτει και ιδιαίτερο διαχωριστικό (παραβάν) και θα εξυπηρετεί τους συγκεκριμένους εκλογείς, εφόσον το ζητήσουν. Στον χώρο αυτόν προβλέπεται να παρευρίσκεται υπάλληλος του δήμου ή της περιφέρειας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του χώρου, την υποδοχή των εκλογέων και την επικοινωνία με τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Αυτός ο υπάλληλος, μόλις προσέλθει εκλογέας που επιθυμεί να ψηφίσει στον ειδικό χώρο για ΑΜΕΑ, ενημερώνει τον δικαστικό αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος του εκλογέα. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος, αφού επαληθεύσει την εγγραφή του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, προσέρχεται στον ειδικό αυτό χώρο, έχοντας μαζί του πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ένα λευκό ψηφοδέλτιο και έναν φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή για την εισαγωγή του ψηφοδελτίου.

Στον χώρο εντός του παραβάν αποκλειστική πρόσβαση εκτός από τον εκλογέα, εφόσον είναι αναγκαίο, έχουν α) ο δικαστικός αντιπρόσωπος και β) τυχόν συνοδός του εκλογέα, με την ευθύνη και την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου.Σε όλη τη σχετική διαδικασία στον ειδικό χώρο για ΑμΕΑ (εκτός βέβαια από αυτήν μέσα στο παραβάν), τον δικαστικό αντιπρόσωπο συνοδεύουν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογικοί αντιπρόσωποι.

5β. Σταυροί προτίμησης

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του στους υποψήφιους, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, είτε δεξιά είτε αριστερά, σταυρό προτίμησης.

Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι ή με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης.

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας είναι 1.

6. Παραλείψεις και λάθη στους εκλογικούς καταλόγους

6α. Παραλειφθέντες εκλογείς (εκλογείς που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους)

Κατ’ εξαίρεση, εκλογείς που είναι γραμμένοι σε δημοτολόγιο δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά που για οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι.

Για να ψηφίσουν, προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια, υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα (το παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται από το δήμο εις διπλούν και φέρει την ένδειξη: «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 21-5-2023»).

Οι πιο πάνω εκλογείς υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν ούτε προτίθενται να ψηφίσουν την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα και ότι δεν έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος (με τέτοιες έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα).

6β. Λάθη – ασυμφωνίες στον εκλογικό κατάλογο

Κατά την αναγνώριση των εκλογέων είναι ενδεχόμενο να διαπιστωθούν για ορισμένους εκλογείς ασυμφωνίες, εξαιτίας λαθών ή άλλων αιτίων, μεταξύ των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο και αυτών της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Τέτοιες ενδεχόμενες περιπτώσεις είναι οι πιο κάτω:

α) Τα στοιχεία εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτουν απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει κανονικά οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Πάντως, εναπόκειται στην κρίση της εφορευτικής επιτροπής να λάβει υπόψη της τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητα του εκλογέα, προκειμένου να του επιτρέψει να ψηφίσει.

β) Γυναίκες εκλογείς να έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στο δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας φέρονται με το πατρικό τους επώνυμο ή και αντίστροφα.

γ) Γυναίκες εκλογείς που είχαν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους και αφού πήραν διαζύγιο, αντικατέστησαν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, αλλάζοντας το επώνυμο του συζύγου με το πατρικό τους επώνυμο, ή και το επώνυμο του γένους τους, χωρίς να έχει γίνει σχετική διόρθωση των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις β και γ, είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας των εκλογέων με αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής ταυτότητας (όπως π.χ. η μνεία του γένους στην αστυνομική ταυτότητα), ώστε να μην απαιτείται προσκόμιση και άλλων αποδεικτικών εγγράφων, εκτός βέβαια αν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση, όπου δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας. Στην ειδική αυτή περίπτωση, οι εκλογείς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο (όπως π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου).

7. Ειδικές κατηγορίες εκλογέων

i) Φαντάροι – Ένστολοι

Με βάση την εκλογική νομοθεσία (άρθρο 27 ΠΔ 26/2012) οι φαντάροι και ένστολοι ψηφίζουν ως εξής:

Αν ο εκλογέας υπηρετεί στην διοικητική περιφέρεια, εντός της οποίας βρίσκεται και ο δήμος, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένος, ψηφίζει κανονικά στο Δήμο της βασικής εγγραφής του.

Αν ο εκλογέας υπηρετεί σε άλλη διοικητική περιφέρεια, από αυτήν του δήμου, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένος ψηφίζει:

α) είτε στο δήμο, του τόπου όπου υπηρετεί, με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

β) είτε στο δήμο που είναι γραμμένος, εφόσον το ζητήσει και του χορηγηθεί σχετική άδεια.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε πού και πώς ψηφίζουν οι φαντάροι και οι ένστολοι – ALT.gr.

ii) Ναυτικοί (στην Ελλάδα)

Οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία και κατά την ημέρα των εκλογών το πλοίο που υπηρετούν προβλέπεται να βρίσκεται σε λιμάνι άλλου δήμου ή κοινότητας από αυτόν στον οποίο είναι γραμμένοι, ψηφίζουν στο δήμο ή την κοινότητα του λιμένα όπου βρίσκεται το πλοίο, με το ναυτικό τους φυλλάδιο, με βάση ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου ή της κοινότητας όπου βρίσκεται το πλοίο και μετά από επικύρωσή τους με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων. Σε αυτή την περίπτωση, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν παραδώσει τις ταυτότητές τους και τα διαβατήριά τους τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία στον πλοίαρχο του πλοίου, οπότε η αναγνώρισή τους στο εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουν θα γίνεται με βάση το ναυτικό τους φυλλάδιο.

Οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία κατά την ημέρα των εκλογών βρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι Δήμου ή Κοινότητας, διαφορετικής από αυτήν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένοι, ψηφίζουν και πάλι με το ναυτικό τους φυλλάδιο σε εκλογικά τμήματα του Δήμου ή της Κοινότητας του λιμένα που βρίσκονται, με βάση ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τον πλοίαρχο και θεωρούνται ώστε να έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων (βλ προηγούμενη παράγραφο). Προϋπόθεση να είναι γραμμένοι στους πιο πάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και να υπάρχει αδυναμία για αποδεδειγμένους λόγους ανώτερης βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου κλπ.) να ψηφίσουν στον τόπο όπου έχει οριστεί με τους πιο πάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

iii) Υποψήφιοι Βουλευτές

Οι υποψήφιοι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχουν ανακηρυχτεί υποψήφοι (άρθρο 88 παρ. 3 ΠΔ 26/2012).

Οι υποψήφιοι βουλευτές επικρατείας μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της χώρας που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας.

iv) Κρατούμενοι

Οι κρατούμενοι, που δεν έχουν στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, ψηφίζουν με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, μέσα στο κατάστημα κράτησής τους.

8. Ψηφοφορία στο Εξωτερικό

Όπως είναι γνωστό, για πρώτη φορά οι βουλευτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν και εκτός Ελληνικής Επικράτειας.

8.1. Ποιοι ψηφίζουν σε αυτές

Σε αυτές θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Εξωτερικού. Αυτοί δεν θα μπορούν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα (στον δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι).

8.2. Πότε και πού ψηφίζουν

Η ψηφοφορία στο Εξωτερικό θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Μαΐου 2023 στα εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί. Βλέπε τα τμήματα αναλυτικά στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

8.3. Πώς ψηφίζουν

Οι εκλογείς πρέπει να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος την ελληνική αστυνομική ταυτότητα ή το ελληνικό τους διαβατήριο.

8.4. Ψηφοδέλτια – Σταυροί

Για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ψηφοδέλτια Επικρατείας, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τα κόμματα που μετέχουν στις εκλογές.

Οι εκλογείς ΔΕΝ βάζουν σταυρό προτίμησης.

8.5. Ναυτικοί που βρίσκονται στο Εξωτερικό

Στην ψηφοφορία στο Εξωτερικό μπορούν να ψηφίσουν και οι Έλληνες ναυτικοί, ακόμα και αν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Εξωτερικού, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της Χώρας.

β) Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

γ) Δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος αυτού.

Διευκρινίζεται ότι οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε πόλη του Εξωτερικού στην οποία έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (37481/2-5-2023) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα πρέπει να μεριμνήσει για την ενημέρωση των εκλογέων – ναυτικών, ώστε, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι σχετικές πληροφορίες και οδηγίες να γνωστοποιηθούν τόσο στα πλοία, στα πληρώματα των οποίων περιλαμβάνονται και Έλληνες ναυτικοί, όσο και στους ναυτιλιακούς μαζικούς φορείς εργαζομένων και εργοδοτών.

Πώς θα ψηφίζουν οι Έλληνες ναυτικοί στο Εξωτερικό

α) με την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το ελληνικό τους διαβατήριο.

ΚΑΙ

β) το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο.

Πηγή: 902.gr μέσω Λευκαδίτικα Νέα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πότε και για ποιες εκλογές ψηφίζουμε;

Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Μαΐου 2023.
Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 7:00 το πρωί έως τις 19.00 το απόγευμα.

2. Η ψήφος είναι υποχρεωτική;

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία είναι υποχρεωτική

3. Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος;

Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαλλάσσονται νόμιμα όσοι την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται στο εξωτερικό και όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Επίσης οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 96, παρ. 1 του π.δ. 26/2012).

4. Πού μπορώ να ψηφίσω;

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα που καθορίζονται εγκαίρως με αποφάσεις των αρμοδίων περιφερειακών αρχών.

5. Πώς θα μάθω πού ψηφίζω;

Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν:

• Μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr «Μάθε πού Ψηφίζεις»

• Καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στους αριθμούς 2131361500 και 2131313800 καθημερινά από τις 08:00 έως 20:00. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Μαΐου το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση.

Προσοχή: Για τη διευκόλυνση των εκλογέων, προτείνεται πρώτα η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στο www.ypes.gr «Μάθε που ψηφίζεις» και μόνο στην περίπτωση που αντιμετωπίσουν δυσκολία να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να ενημερωθούν για το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.

6. Τι να κάνω αν δεν βρίσκω το όνομά μου στους εκλογικούς καταλόγους;

Αν δεν βρείτε το όνομά σας στους εκλογικούς καταλόγους απευθυνθείτε στο Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είστε εγγεγραμμένοι, μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας.

7. Βρήκα το όνομά μου σε άλλο δήμο από αυτόν στον οποίο είμαι δημότης. Τι κάνω;

Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και δεν επιδέχονται αλλαγές. Ενδεχομένως το αίτημά σας για μεταδημότευση υποβλήθηκε μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Για τις μελλοντικές εκλογές, απευθυνθείτε στο Δήμο σας, για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας.

8. Ανακάλυψα ότι είμαι διπλοεγγεγραμμένος. Τι κάνω;

Είστε εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δύο ή περισσοτέρων δήμων. Για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου, οφείλετε να ψηφίσετε στο δήμο της νόμιμης εγγραφής σας η οποία εξακριβώνεται κατόπιν επικοινωνίας σας με τους οικείους δήμους. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα σας καλέσει να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζετε πως είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψηφίσατε ούτε και θα ψηφίσετε αλλού. Αυτές οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα διασταυρωθούν. Με αυτήν τη διαδικασία διασφαλίζεται το κύρος των εκλογών.
Ας μην ξεχνάμε ότι η διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά.

9. Είμαι Έλληνας πολίτης και στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 θα βρίσκομαι εξωτερικό. Μπορώ να ψηφίσω από εκεί;

Για τους  Έλληνες πολίτες που διαμένουν ή θα βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα της ψηφοφορίας έχει προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimoi.gov.gr έως τις 10 Απριλίου 2023 και έχουν λάβει έγκριση.

10. Υπάρχουν διευκολύνσεις για ψηφοφόρους ΑμεΑ;

Οι ψηφοφόροι με αναπηρία ψηφίζουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Επιπλέον προβλέπεται η διαμόρφωση χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα για τα εκλογικά τμήματα που δεν βρίσκονται σε ισόγειο όροφο και δεν πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.). Στον χώρο εντός του διαχωριστικού ψηφοφορίας για την επιλογή του ψηφοδελτίου, αποκλειστική πρόσβαση, εφόσον είναι αναγκαίο, εκτός από τον εκλογέα, έχουν: α) ο δικαστικός αντιπρόσωπος και β) τυχόν συνοδός του εκλογέα, με την ευθύνη και την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος βοηθά στην έκφραση της επιθυμίας του εκλογέα με την απαιτούμενη διακριτικότητα και εχεμύθεια για την τήρηση της μυστικότητας της ψήφου. Στο κατάστημα ψηφοφορίας και στον χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας (οδηγών) ατόμων με αναπηρία.

11. Σε ποια ηλικία αποκτάται το δικαίωμα της ψήφου;

Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Άρα για τις Εκλογές του 2023, μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 μέχρι και 31/12/2006.

12. Ποιοι στερούνται του δικαιώματος αυτού;

Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

13. Με τι έγγραφα ψηφίζω; Τι κάνω αν έχω χάσει την αστυνομική μου ταυτότητα;

Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριό σας, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Επίσης,  η αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν.4954/2022 (Α’136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 4082/2022 (Β’ 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr.  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας, ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

14. Τι να κάνω αν τα στοιχεία μου στους εκλογικούς καταλόγους είναι διαφορετικά από αυτά της ταυτότητάς μου;

Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι ουσιώδεις, μπορεί να απαιτηθεί να προμηθευτείτε, από το δήμο σας, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Καλό είναι να εφοδιαστείτε με αυτό έγκαιρα, για να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες της τελευταίας στιγμής.

15. Είμαι ετεροδημότης. Ψηφίζω;

Οι ετεροδημότες εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους, σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, όπως έχουν καθοριστεί. Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν σε ποιο εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΣ www.ypes.gr «Μάθε πού Ψηφίζεις».

16. Πόσες ημέρες εκλογική άδεια δικαιούμαι, με βάση τη χιλιομετρική απόσταση της περιοχής όπου ψηφίζω;

Όσοι εργάζονται 5 ημέρες δικαιούνται:

• Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200-400 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα

• Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401 χλμ και άνω, 2 εργάσιμες ημέρες, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους

Όσοι εργάζονται 6 ημέρες δικαιούνται:

• Αυτοί που θα μετακινηθούν από 100-200 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα

• Αυτοί που θα μετακινηθούν από 201-400 χλμ, 2 εργάσιμες ημέρες

• Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, 3 εργάσιμες ημέρες

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι μετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

17. Πώς ψηφίζουμε

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας – ένας ή σε ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα, είτε σε φυσική, είτε σε ψηφιακή μορφή ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.

Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα (διαγώνια διαγράμμιση) ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος ή αν ο φάκελος δεν φέρει τη σφραγίδα και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).

Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

18. Μπορώ αντί για σταυρό (+) να βάλω √ (τικ);

Ψηφίζουμε αποκλειστικά με σταυρό (+) στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του ψηφοδελτίου. Εάν βάλουμε σταυρό, και αριστερά και δεξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.

19. Μπορώ να ψηφίσω ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου;

Είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως στο εκλογικό σας τμήμα.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

1. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχει η Ελλάδα;

Η Ελλάδα έχει 59 εκλογικές περιφέρειες.

2. Πόσους σταυρούς μπορώ να βάλω;

Εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών της εκλογικής περιφέρειας. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματός τους, ως ακολούθως:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας ως και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις ως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.

γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ ως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς, και

δ) στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

3. Ποιο είναι το κατώτερο όριο για την είσοδο των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή;

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3% των ψήφων για να μπορέσουν να εκλέξουν βουλευτή.

4. Πώς θα μάθω ποιοι είναι υποψήφιοι;

Ο Άρειος Πάγος, ως αρμόδιο Δικαστήριο, ανακοίνωσε τους υποψήφιους κατά συνδυασμούς στις 2 Μαΐου 2023. Περισσότερες πληροφορίες www.areiospagos.gr.

5. Πού θα δω τα αποτελέσματα των εκλογών;

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται ζωντανά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.gr), για κάθε τμήμα μετά την αποστολή τους, στο Υπουργείο, από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο την Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.